Tanke

mental prosess
(Omdirigert fra «Tanker»)

Tenke, tenking eller tanke er en mental prosess som tillater individer å modellere verden og hanskes med den effektivt ifølge deres objekter, planer, slutninger eller begjær. Ord som refererer til lignende konsepter og prosesser er kognisjon, bevissthet, ideer og fantasi.

Personifikasjon av tanke (Gresk Εννοια) i Celsusbiblioteket i Efesos i Tyrkia

Tenking involverer intellektuell manipulasjon av informasjon, da vi former konsepter, engasjerer oss i problemløsning, fornuft og det å ta bestemmelser.

Tenking er en høyere kognitiv funksjon og analyser av tenkeprosesser er en del av kognitiv psykologi.

Se også

rediger