Tankeforstyrrelser betegner i psykiatrien en forstyrret tenkning som ofte opptrer i forbindelse med schizofreni eller andre psykotiske lidelser. Begrepet beskriver en grunnleggende forstyrrelse i bevisst tenkning. Forstyrrelsen kan eksempelvis komme til uttrykk som patologisk taletrang, tankeflukt, tankeblokk, assosiasjonsfortyrrelser, neologismer, inkoherens, logisk brist og ordsalat.