Tangerud (Oslo)

strøk i Oslo

Koordinater: 59°57′3,2″N 10°56′37,5″Ø

Tangerud sett fra Høybråten.

Tangerud er et boligstrøk helt i øst Oslo, mot grensen til Lørenskog og Skedsmo. Det ligger i Bydel Stovner.

Navnet kommer fra norrønt tangi (tange) og ruð (rydning).[1]

HistorieEdit

 
Småhusbebyggelse i Idas vei, der Tangerud-gårdene en gang lå.

Opprinnelig var dette en gård, som i sin tid sognet til Skedsmo, men geografisk var det mer naturlig for gården å tilhøre Lørenskog sogn (som var en del av Skedsmo herred). Bøndene på Tangerud søkte derfor om å bli overført til Lørenskog både i 1848 og 1862, men uten hell. I 1865 ble det imidlertid besluttet at barna på Tangerud skulle få gå på skole i Lørenskog, og saken ble lagt i bero.

Da Lørenskog ble egen kommune i 1908, kom saken opp på ny. Skedsmo kommune kom i 1915 og 1921 med forslag om å makeskifte Tangerud gård mot deler av Grønlia, hvilket Lørenskog kommune av uviss grunn ikke ønsket. Tangerud-barna måtte dermed ta toget for å gå på skole i Sagdalen. Etter annen verdenskrig kom spørsmålet om Tangeruds tilhørighet opp igjen, men uten at det ble noen endelig avklaring. Mot slutten av 1970-årene, gjorde imidlertid byutvidelsene av Oslo vei i vellinga. Følgelig med virkning fra 1. januar 1980 ble det meste av Tangerud, med 53 personer, overført fra Skedsmo til Oslo. En mindre del, med 36 personer, ble overført fra Skedsmo til Lørenskog. Ved samme grenseregulering ble tre personer overført fra Lørenskog til Skedsmo.

Dette er til dags dato den siste byutvidelsen til Oslo, basert på grunnerverv fra andre kommuner. Det er også så langt den eneste gangen en annen kommune enn Aker har avstått grunn til Oslo.

KilderEdit

  • Denne artikkelen er basert på artikkelen Tangerud (Oslo) fra lokalhistoriewiki.no.
  1. ^ Tvedt, Knut Are, red. (2010). «Tangerud». Oslo byleksikon (5. utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 559. ISBN 978-82-573-1760-7.