En tange er en topografisk eller geografisk formasjon, en spiss av landet som stikker ut i et vann. Det dreier seg oftest om et langt nes eller odde.

Som stedsnavn, gjerne i sammensatte ord, brukes oftest bestemt form, tangen.

For eksempel Tangen i Stange kommune i Hedemark, eller i sammensatt form, for eksempel Revtangen i Klepp kommune.

Begrepet brukes også om en del av en kniv, ostehøvel eller et annet jern som festes til et handtak eller et skaft. Tangen utgjør en lang, smal del av kniven, bak selve knivbladet, banket inn i skaftet.