Tandberg er et slektsnavn, som vanligvis knyttes til firmaet Tandbergs Radiofabrikk grunnlagt i 1933 av sivilingeniør Vebjørn Tandberg, og firma avledet av dette.

Tandbergs Radiofabrikk gikk konkurs i 1978, og ble splittet opp i flere selskaper. Navnet ble deretter knyttet til flere firmaer, alle drev med elektronikk, enten som lydprodukter eller hardware for telekommunikasjon:

De nye selskapene var for det meste uavhengige enheter, med noen unntak. Jan Christian Opsahl var styreformann i flere av selskapene (Tandberg Television, Tandberg). Tharald Brøvig var medeier i flere av selskapene.

Eksterne lenker rediger

  • nrhf.no En tidlig historie rundt Tandberg-selskapene og deres skjebner i perioden 1933-1978
  • Enhetsregisteret Flere selskaper som bærer Tandberg-navnet
  • Tandberg.comOther TANDBERG Companies. Tre andre (operative) selskaper enn Tandberg (selskap) nevnes.