Tanais-steinen er to tavler med inskripsjoner på gresk fra 200-tallet e.Kr. som ble funnet i byen Tanais i nærheten av dagens Rostov-na-Donu i sørvestlige Russland. Byen hadde på den tiden en blandet befolkning av grekere og sarmatere. Inskripsjonene er offentlige tekster som minnes restaureringsarbeidet i byen. Den ene tavlen («Tanais-tavlen A») er ødelagt og ikke fullstendig rekonstruert. Den andre («Tanais-tavlen B») er helt bevart og er datert til året 517 i henhold til bosporisk tid, hvilket er år 220 e.Kr. Tavlene ble oppdaget av den russiske arkeologen Pavel Mikhailovich Leontjev i 1853, og er i dag oppbevart i det statlige museet Eremitasjen i St. Petersburg.

Tanais-tavlen B som inneholder ordet Χοροάθος (Horoáthos).

Betydning rediger

Tavlenes betydning er viktig for kroatisk historie.[hvem?] Blant de navn som finnes på tavlene er det tre menn: Horoúathos, Horoáthos, og Horóathos (Χορούαθ[ος], Χοροάθος, Χορόαθος) og det er antatt at navnene henviser til kroatiske menn. I tillegg nevner «Tanais-tavlen B» Horoathos som sønn av en Sandarz som er et navn som peker mot iransk, skytisk og sarmatisk språk. Det er en sterk indikasjon at kroatene på denne tiden var et iransk folk innenfor den sarmatiske eller alanske grenen som ble slavifisert i de påfølgende århundrene. Det har blitt understreket at det ikke er en direkte forbindelse mellom disse historiske navnene med historiske eller moderne kroater, unntatt for tilsynelatende like navn.

Tanais-tavle A rediger

Gresk original:

ΘΕΩ ΥΨΙΣΤΦ. ΆΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ.

ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΙΒ(ΕΡΙΟΥ) ΊΟΥΛ(ΙΟΥ) ΣΑΥΡΟΜΑΤΟΥ ΦΙΛΟΚΑΙΣΑΡ[ΟΣ ΚΑ]Ι ΦΙΛΟ[Ρ]ΩΜΑΙΟΥ, ΕΥΣΕΒΟΥΣ, Η ΣΥΝΟΔΟΣ Η ΠΕΡΙ Ι[ΕΡΕΑ ΊΟΥ)ΛΙΟΝ 'ΡΑΛΧΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ Σ[Υ]ΝΟΔΟΥ ΧΟΡΟΥΑΘ[ΟΝ]-----Ο — ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΆΡΔΑ[ΡΑ] ΚΟΝ [Σ]ΥΝΕΓΔΗΜ[ΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛ]ΑΓ[ΑΘ]ΟΝ ΔΙΑΙ[Ο]Ν ΚΕΡΔΩΝΑΚΟΥ (?) ΚΑΙ [Π]ΑΡΑΦΙΛΑΓΑΘΟ[Ν]------ΙΟΝ ΦΟΡΓΑΒΑΚ[ΟΥ] ΚΑΙ [ΝΕΑ]ΝΙΣ- [Κ]ΑΡΧΗΝ ΔΗΜΗΤ[ΡΙΟΝ ΆΠΟ]ΛΛΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜ(Ν]ΑΣΙΑ[ΡΧΗΝ] ΒΑ - [ΣΙ]ΛΕΙΔΗΝ ΘΕΟΝ[ΕΙΚ]Ο[Υ ΚΑΙ 'Α]ΤΤΑΝ 'ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΦΙΛΟ[Ν]? ΤΗΣ [ΣΥ]ΝΟΔΟΥ [ΚΑΙ] ΟΙ ΛΟ[ΙΠΟ]Ι [ΘΙΑ]ΣΪΤΑΙ• ΆΡΔΑΡΑΚΟΣ ΖΙΑ---ΟΥ, ΔΗ[ΜΗΤ]ΡΙΟΣ------ΟΥ, ΛΕΙΜΑΝΟΣ ΦΙΔΑ, [ΜΙ]ΔΑΧΟΣ?-------ΑΝΟΥ, Ά[ΣΚ]ΛΗΠΙΑΔΗΣ ΟΥΑΛΕ[Ρ]ΙΟΥ . .Γ?ΟΔΑΝ[Ο]Σ [ΔΗΜΗΤ?]ΡΙΟΥ, [Μ]ΕΝΕΣΤΡΑΤΟΣ ΛΥΚΙΣ [ΚΟ]Υ --------ΙΚΑΧΟ[Υ], ΔΙΟΦΑΝΤ[ΟΣ] ΔΕΙΟΥ, ΠΟΠΛ[ΙΟ]Σ 15-----------ΔΑ, ΉΡΑΚΛΕΙΔ[ΗΣ] ΕΠΙΓΟΝΟΥ, ΊΑΡΔΟ---------------[Δ] ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 'Λ[Φ]ΡΟΔΕΙΣΙΟΣ ΧΡΥΣΕ- [ΡΩΤΟΣ, ΦΑΛ]ΔΑ[ΡΑ]ΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ, ΦΙΛΙΠ- [ΠΟΣ]------------ΝΟ[Υ], ΚΑΛΟΫΣ ΆΘΗΝΙΟΥ, ΚΟΦΑΡΝΟΣ --------------------------------[Τ]ΡΥΦΩΝ ΆΝΔΡΟΜ[ΕΝ]ΟΥΣ,20 Ο-------------------------ΧΟΡΟΑΘΟΥ, ΘΕΟΤΕΙΜΟΣ ΨΥΧΑ- ΡΙΩΝ[ΟΣ]----------ΔΙΒΑΛΟΣ ΦΑΡ[ΝΑΚΟΥ], ΕΫΙΟΣ 'ΡΟ- ΔΩΝ[ΟΣ, ΉΡΑ]ΚΛΕΙΔΗΣ "ΑΤΤ[Α----------------'ΑΡΙΣ]- ΤΟΔ[ΗΜΟΥ, Σ]ΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑ--------------- ΚΟΣ---------------------------- 25 ΦΙΛΟ------------------------------ ΟΡΑΝΣ - - - [ΖΩΡΘΪ? ]ΝΟΣ ΒΕ [ ΛΛΙΚΟΥ?]------ 'ΡΑΔΑΜ[ΕΙΣΤΟΣ?)------ΦΑΔΙΝΑ[ΜΟΥ]------ ΜΥΡ[ΩΝ? ]----------ΜΑΣΤΟΫ------------ ΠΟ------------ΟΣ ΆΡΔΑ[ΡΑΚΟΥ?]------ 50 ΦΙΔ[Α]----------ΝΟΣ ΧΑΡΙ[ΤΩΝ--------:Α]- ΡΑΘΙ-------------------------- ΈΝ Τ[ΩΙ-----ΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΗ]ΝΙ ΛΩ[ΩΙ]-----

Oversettelse:

«Gud den høyeste. Må det bli med lykke!

I tiden til styret av kong Tiberius Julius Sauromates, en venn av den fromme keiser og en venn av folket i Roma. Det andektige råd med presten Julius, sønn av Rhalchades, som leder, og far av det andektige råd Horuat[a, sønn av ---]o[---], og den samlede andektige råd, med Ardarak, sønn av [S]ynegdemos, og den edle Diaion, sønn av Kerdonak (?) og den meget edle [---]ion, sønn av Forgabak, og leder av den unge Demetrios, sønn av Apollonios, og læreren i kroppsøving, Basilides, sønn av Theonikos, og Atta, sønn av Heraklios, en venn av det andektige råd. Og de gjenværende medlemmer: Ardarakos, sønn av Zia-[---]on, Demetrius, sønn av [---]on, Leimanus, sønn av Fidas, [Mi]dach?, sønn av [---]an, Asklepiades sønnen til Valerios. [--g?]odan, sønn av Demetrios, Menestratos, sønn av Lyciscus, [sønn av -----]ikachos, Diophantos, sønn av Deios, Poplios [sønn av -----]din, Heraclios, sønn av Epigon, Iardo[---------], sønn av Demetrios, Aphrodisios, sønn av Chryserotos, [Phal]da[ra]nos, sønn av Apollonios, Filip [sønn av –------]n, Kaloys, sønn av Athenios, Kopharnos [sønn av -------------] [T]ryphon, sønn av Andromenes, o [--------------], sønn av Horoath, Theotimos, sønn av Psycharion, [-----]dibal, sønn av Far[nak], Euios, sønn av Rodon, [Hera]clios, sønn av At[i, --------- sønn av Aris]-tod [emos, S]ymmachos, sønn av Sa[---------], kos[----------------] filo[---------------] orano[--- Zorthi?]n, sønn av Be[lik?], Radam[istus?], sønn av [---], sønn av Phadina[mos] Myr[on?], sønn av [-----], sønn av Mastoy[s------] po[-------]os, sønn av Ardarak, [----] Fid[a, sønn av -------]n, Chari[ton, sønn av -----], [A]- rathi[----, sønn av -----------] i [året og måneden] Lo[u] [---]»

Tanais-tavle B rediger

Gresk original:

ΆΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ.

ΈΠΙ ΒΑΣΙΛΕΪ 'ΡΗΣΚΟΥΠΟΡΙΔΙ, ΥΙΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΑΥΡΟΜΑΤΟΥ, ΚΑ[Ι] ΖΗΝΩΝ ΦΑΝΝΕΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΒΑ - ΣΙΛΕΩΣ ΡΗΣΚΟΥΠΟΡΙΔΟΣ, ΚΑΙ ΧΟ- ΦΑΡΝΟΥ ΣΑΝΔΑΡΖΙΟΥ, ΒΑΒΟΣ ΒΑΙΟ- ΡΑΣΠΟΥ, ΝΙΒΛΟΒΩΡΟΣ ΔΟΣΥΜΟΞΑΡ – ΘΟΥ, ΧΟΡΟΑΘΟΣ ΣΑΝΔΑΡΖΙΟΥ ΑΡΧΟΝ – ΤΕΣ ΤΑΝΑΕΙΤΩΝ, ΧΟΦΡΑΖΜΟΣ ΦΟΡΓΑ- ΒΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ ΘΕΟΝΕΙΚΟΥ ΕΛ- ΛΗΝΑΡΧΗΣ ΕΞΑΡΤΙΣΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΑΝΑΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΕΚΑ – ΤΕΣΤΗΣΑ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΪΣ ΕΜΠΟ- ΡΟΙΣ ΔΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΖΗΝΩΝΑ ΦΑ[Ν - Ν]ΕΩΣ, ΦΑΡΝΟΞΑΡΘΟΣ ΤΑΥΡΕΟΥ, ΦΑΛΔΑΡΑΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΚΑΙ [ΑΡ]ΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ ΝΕ - ΟΠΟΛΟΥ ΚΑ[Ι] ΛΥΡΗΛΙΟΥ ΆΝΤΩΝΕ[Ι]- ΝΟΥ, ΝΑΥΑΚΟΣ ΜΕΥΑΚΟΥ.

ΈΝ ΤΩ ΖΙΦ'.

Oversettelse:

«Må det bli med lykke!

I tiden til konging Rhescuporis, sønn av den store kong Sauromates, og Zenon, sønn av Fannes, utsending av kong Rhescuporis, og [i tiden av] Hopharnas, sønn av Sandarzios, Babos, sønn av Baioraspes, Nibloboros, sønn av Dosymoxarthos, Horoathos, sønn av Sandarz, archoner av tanaisianerne, Hophrazmos, sønn av Phorgabakos, Basilides, sønn av Theoneikos, hellenarchen. Forberedte rådet med deres egen erfaring for atter å renovere byen [plass] og for kjøpmennene via kontrollen til Zenon, sønn av Fannes, Farnoxarthos, sønn av Taureos, Faldaranos, sønn av Apollonios, og arkitekten Diophantos, sønn av Neopolos og Aurelios, sønn av Antoninos, Nauakos, sønn av Meuakos.

Året 517.»

Se også rediger

Eksterne lenker rediger