Talgje

øy i Rogaland

Talgje (gammelnorsk Tolga) er en øy i Stavanger kommune i Rogaland, med et areal på 4 km².

Talgje ligger mellom Rennesøy og Fogn

For å skille Talgje fra Nord-Talgje, en av Sjernarøyane, blir øyen også kalt Sør-Talgje. På denne øyen ligger Talgje kirke, en steinkirke fra middelalderen.

Naturforhold

rediger

Talgje er relativt flat, og mesteparten av øya er brukt til jordbruksområder. Rikt jordsmonn og godt lokalklima gir en frodig vegetasjon. Til tross for at mye av øya er oppdyrket finnes det en ganske stor bestand av rådyr.

Historie

rediger

Øya har trolig vært befolket langt tilbake. I 1992 ble det gravd ut et hus fra folkevandringstida på øya. Det er også kjent funn fra bronsealder, og en fallos-stein fra jernalderen kan tyde på at øya har vært et religiøst senter i gammel tid. Talgje kyrkje på Gard er en steinkirke i romansk stil datert til ca. 1150. Til litt utpå 1800-tallet stod det ved kirken rester av en grunnmur av et stort hus, dette var muligens en gildehall i middelalderen. I middelalderen var Gard på Sør-Talgje sete for en mektig adelsætt, to av gårdsherrene hadde rang som baron. Den første kjente personen fra denne ætten var baron Gaute Erlingsson (ca. 1220–1288). Her bodde også ridder og råds, som ble drept i en konflikt med hanseatene i Bergen i 1455.

Næringsliv

rediger

Som flere andre øyer i Boknafjorden har Talgje en del gartnerivirksomhet, med omfattende dyrking av tomater i drivhus. Det dyrkes også noe blomster, og landbruk setter også sitt preg på landskapet. Øya har også lakseoppdrett. Ellers er det ganske mange som bor på øya som har sitt arbeide i Stavanger-området.

Fastlandsforbindelse

rediger

30. oktober 2009 fikk Talgje fastlandsforbindelse da den undersjøiske Talgjefjordtunnelen (Finnfast) mellom Rennesøy og Finnøy ble åpnet, med en arm til Talgje.[1][2] Fram til tunnelen ble åpnet gikk det ferje fra Talgje til Hanasand på Rennesøy og Ladstein på Finnøy. Rennesøy er tidligere blitt bundet til Nord-Jæren med de to tunnelene i Rennfast-systemet.

Talgje hadde barneskole for 1.-7. klasse ut 2008, da ble skolen lagt ned og elevene reiser nå til Finnøy for å gå på skole. Det er nå barnehage i de tidligere skolelokalene.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger