Tømmervåg

bygd i Aure kommune

Tømmervåg er en anløpshavn for fergeforbindelsen over Talgsjøen mellom Aure kommune og Kristiansund kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Strekningen forbinder dermed Fylkesvei 680 og Riksvei 70 ved Seivika. Tømmervåg ligger vest på Tustna og sør for Golma. Stedet har kiosk og er utstyrt for overfart med gassdrevne ferger.

Tømmervåg ferjekai