Talgsjøen

sjøområde mellom Nordlandet/Frei og Tustna

Talgsjøen er et mindre delvis innelukket sjøområde utenfor Halsafjorden, mellom kommunene Kristiansund og Aure.

Fra Kvernberget i Kristiansund er det god utsikt mot Talgsjøen og fjellene i Aure kommune.
Talgsjøen øst for Nordlandet

Fergen mellom Seivika på Nordlandet i Kristiansund og Tømmervåg på Tustna i Aure krysser Talgsjøen.