Symra

tidsskrift for nordmenn i Iowa 1905-1914
For kinoen i Oslo se Symra kino

Symra var et tidsskrift for nordmenn som ble gitt ut i Decorah, Iowa mellom 1905 og 1914. Tidsskriftets formål var å fremme norsk litteratur, historie og åndsliv. Det ble ugitt av Kristian Prestgard og Johs. B. Wist.