Symra (ungdomsblad)

Symra var et norsk ungdomsblad som ble utgitt i Kristiania i årene 1901–1903. Det første nummeret utkom 19. desember 1901. Tidsskriftet utkom ukentlig og ble skrevet på landsmål. Redaktør og utgiver var Klaus Sletten som også var formann i Bondeungdomslaget i Oslo og journalist i avisen Den 17de Mai. Flere kjente forfattere ble trykket i tidsskriftet, deriblant Olav Hurum og Oskar Braaten.