Symra (norsk-amerikansk tidsskrift)

tidsskrift for nordmenn i Iowa 1905-1914
For kinoen i Oslo se Symra kino

Symra var et tidsskrift for nordmenn som ble gitt ut i Decorah, Iowa mellom 1905 og 1914. Tidsskriftets formål var å fremme norsk litteratur, historie og åndsliv. Det ble utgitt av Kristian Prestgard og Johs. B. Wist.