Syklisk nukleotid

Et syklisk nukleotid er et nukleotid hvor fosfatgruppa er bundet til to ulike hydroksylgrupper på ett og samme sukkermolekyl , slik at det oppstår en ringstruktur som inneholder et fosforatom.

Naturlig forekommende er:

Disse fungerer som sekundære signalmolekyler (second messenger) ved overføring av signaler fra G-proteiner og kalsium i biologiske systemer.