Sykehjemsetaten

Sykehjemsetaten er en etat under Oslo kommune som trådte i virksomhet 1. januar 2007 da den overtok ansvaret for å drive kommunens sykehjem. Før denne datoen var det Oslos bydeler som hadde fått delegert ansvaret for å drive sykehjemmene. Sykehjemsetaten ble opprettet av Oslo bystyre etter kritikk mot den desentraliserte ordningen. Mens det var ledige sykehjemsplasser i enkelte bydeler, var det mangel på plasser i andre. Et av formålene med Sykehjemsetaten er å praktisere fritt sykehjemsvalg.

Sykehjemsetaten
Sykehjemsetaten
TypeKommunal etat
VirkeområdeOslo
Etablert1. januar 2007
HovedkontorNedre Slottsgate 3
Nettsideoslo.kommune.no

Selv etter opprettelsen av Sykehjemsetaten er det bydelene som vurderer brukernes behov, fatter vedtak og bestiller sykehjemsplasser. Sykehjemsetaten drifter og har økonomisk ansvar for det enkelte sykehjem. Bydelene har det økonomiske ansvaret for tilbudet de gir til egen befolkning. I tillegg kontrollerer de kvaliteten på sykehjemmene gjennom tilsynsutvalgene.

Det er Omsorgsbygg Oslo KF som eier og forvalter de kommunale sykehjemsbyggene.

ReferanserRediger


Eksterne lenkerRediger