Sundsbukta naturreservat

naturreservat i Nordland

Sundsbukta naturreservat ligger sør for Hemnesberget i Hemnes kommune i Nordland. Naturreservatet har et areal på 151 dekar, hvorav 136 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta Nordlands kanskje mest interessante brakkvannsforstrand, og en av de mest verdifulle enkeltlokaliteter i fjordområdene sør for Saltfjellet.

Sundsbukta naturreservat
LandNorge Norge
Grunnlagt6. desember 2002
Areal142 dekar
Kart
Sundsbukta naturreservat
66°12′36″N 13°38′49″Ø