Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen er et av tolv organer under Ministeriet for Sundhet og Forebyggelse i Danmark. Organet ble opprettet i 1909 som en videreføring av det tidligere Sundhedskollegium fra 1803. Før dette hadde man hatt et rådgivende organ for saker som gjaldt helse, Collegium medicum, som var blitt opprettet i 1740 på bakgrunn av flere epidemier som hadde herjet landet.

Fra 1932 har Sundhedsstyrelsen formenn, som alltid har vært leger, blitt kalt medicinaldirektører. Nåværende medicinaldirektør er Jens Kristian Gøtrik, som har hatt stillingen siden 2000.

Under Sundhedsstyrelsen finnes flere spesielle enheter, for eksempel Abortankenævnet, Center for Forebyggelse og Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering.

Eksterne lenkerRediger