Sum

(Omdirigert fra Summering)
For andre betydninger av «sum», se Sum (andre betydninger).

Sum er innen aritmetikken resultatet av en addisjon.

Resultatet av en addisjonRediger

Summen av en addisjon kan skrives slik:

 

Tallene 1 og 2 kalles ledd, mens tallet 3 er summen av tallene 1 og 2.

Summetegnet SigmaRediger

Dersom mange tall skal summeres kan summen skrives ved hjelp av summetegnet Σ; den store bokstaven sigma i det greske alfabetet.

I stedet for å skrive den lange summen 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20 kan man bruke summetegnet og skrive:

 

Dette leses: Summen av k, der k går fra en til tjue.

Summen av tallene 1,2,3,...,100 kan skrives slik:

 

(Summen av k, der k går fra en til hundre)

Se ogsåRediger