Studenterforbundet var den studentgruppa som våren 1832 brøt ut av Det Norske Studentersamfund. Forfatteren Johan Sebastian Welhaven var en sentral person i utbrytergruppa. Advokat og politiker Frederik Stang tilhørte også denne flokken av moderat-konservative som ønsket å ta vare på det kulturelle og språklige fellesskapet med Danmark. Studenterforbundet mente bl.a. også at embetsstanden fortsatt skulle styre utviklinga i landet. Studenterforbundet grunnla tidsskriftet Vidar.

Studenterforbundets fremste opponent var Henrik Wergeland.

Intelligenspartiet eller «Troppen» sprang i neste omgang ut av Studenterforbundet, mens Den Constitutionelle overtok som talerør etter Vidar.