Vidar (tidsskrift)

Norsk presseorgan

Vidar var et norsk tidsskrift som utkom fra 1832 til 1834. Det var partiorgan for «intelligenspartiet» og hadde et motstykke i Hielms Almindeligt norsk Maanedsskrift, som åpnet spaltene for unge radikalere. Disse to tidsskriftene var sin tids mest innflytelsesrike presseorganer i Norge, fordi avisene fortsatt sto på et lavt nivå. Blant medarbeiderne var A. M. Schweigaard, P. A. Munch, J. S. Welhaven og Frederik Stang. Etter at det var gått inn fikk det en fortsettelse i dagbladet Den Constitutionelle (1836), som ble redigert av den samme kretsen.

LitteraturRediger