Åpne hovedmenyen

Strofisk form er en komposisjonsform hvor en enkelt blokk (verset) gjentas med få eller ingen variasjoner. Det brukes ofte i viser og musikk med røtter i blues eller folkemusikk.

Det er en form for lied. Når stykket har samme karakter eller stemning hele veien, kan komponistene gi alle strofene samme melodi.

Et eksempel på dette er Heidenröslein av Franz Schubert.