Storalliansen (Augsburgligaen)

europeisk allianse som opprinnelig hadde til hensikt å stoppe den franske ekspansjonen under Ludvig XIV

Storalliansen, også kalt Augsburgligaen var en europeisk allianse som opprinnelig hadde til hensikt å stoppe den franske ekspansjonen under Ludvig XIV.

Samarbeidet kom i stand i 1686 under navnet «Augsburgligaen», under ledelse av keiser Leopold I av Det tysk-romerske rike, først gjennom en overenskomst i Berlin med kurfyrst Fredrik Vilhelm av Brandenburg, og deretter i Augsburg med de øvrige tyske fyrster, samt Spania og Sverige hvor partene forpliktet seg til å opprettholde Det tysk-romerske rikets integritet. Alliansen ble fra 1689 kjent som «Storalliansen» etter at også England sluttet seg til.

Land som for kortere eller lengre tid var tilsluttet samarbeidet var Bayern, Brandenburg, England, Irland, De forente Nederlandene, Portugal, Rhinpalatinatet, Savoie, Sachsen, Skottland, Spania, Sverige, Det tysk-romerske rike og Østerrike.

Alliansen var særlig betydningsfull under niårskrigen og den etterfølgende spanske arvefølgekrig.