Stockholmsbörsen

markedsplass for kjøp og salg av verdipapirer
(Omdirigert fra «Stockholmsbørsen»)

Stockholmsbörsen er Sveriges største markedsplass for handel med verdipapir. Foruten aksjer i svenske selskaper handles det også med andre typer verdipapirer, for eksempel obligasjoner, warrants, opsjoner og terminer.

Börshuset i Stockholm

Handelen er helt og holdent elektronisk, aksjehandelen skjer i det såkalte SAX-systemet og derivathandelen i Click-systemet. Handelen foregår altså ikke lenger på et spesifikt sted, i motsetning til tidligere hvor all handel foregikk i Börshuset i Stockholm. Et stort antall fondkommisjonærer og banker, både svenske og utenlandske, er medlemmer på Stockholmsbörsen og gir dermed sine kunder, såvel institusjoner som privatpersoner, rett til å handle på markedsplassen.

Stockholmsbörsen drives av aksjeselskapet OMX, som også er notert på børsen. OMX driver også børsene i Helsingfors, København, Tallinn, Riga og Vilnius, under fellesnavnet The Nordic Exchange.

Åpningstider for handel rediger

Stockholmsbörsen er åpen mandag-fredag 09:00-17:30, unntatt høytidsdager. Aksjer i nærmere 300 selskap handles på Stockholmsbörsen. Handelen ble elektronisk 1. juni 1990.

Børsindekser rediger

Aksjeindekser som beskriver utviklingen på Stockholmsbörsen

Inndeling av selskaper notert på Stockholmsbörsen rediger

Siden 2006 er de svenske, danske og finske børsene slått sammen til den Nordiska listan og de tre baltiske landenes børser slått sammen til en baltisk liste. Målsetningen er på sikt å forene disse to til én liste. Den nordiske listen er oppdelt i tre lister:

 • Large Cap – børsverdien på selskapet skal være over en milliard euro.
 • Mid Cap – selskapet skal ha en børsverdi mellom 150 millioner og 1 milliard euro.
 • Small Cap – selskap med en børsverdi mindre enn 150 millioner euro finnes her.
 • First North (tidligere Nya marknaden) – handelsplass for mindre vekstselskaper i Norden

Dessuten benyttes en sektorinndeling i henhold til GICS, Global Industry Classification Standard. Selskapene inndeles i ti ulike sektorer basert på deres hovedvirksomhet. De ti sektorene er:

 1. Energi
 2. Materialer
 3. Industrivarer og –tjenester
 4. Kapitalvarer og –tjenester
 5. Dagligvarer
 6. Helsetjenester
 7. Finans og eiendom
 8. Informasjonsteknikk
 9. Telekomoperatører
 10. Kraftforsyning

Eksterne lenker rediger