Stjørnfjorden

Stjørnfjorden[1] er en fjordarm av Trondheimsfjorden i Ørland og Indre Fosen kommuner i Trøndelag. Fjorden har innløp mellom Jektvikan i nordvest og Bakstein i sørøst. Fjorden strekker seg 20 km nordøstover til stedet Nordfjorden i enden av fjordarmen med samme navn. Stjørnfjorden deler seg innerst i to armer, i nevnte Nordfjorden og Sørfjorden.

Lokalisering i Trøndelag
Stjørnfjorden
Stjørnfjord
Lokalisering i Trøndelag
Utsikt utover Sørfjorden mot Stjørnfjorden

Like innenfor innløpet ligger bygda Austrått på nordsida. Litt lenger innover ligger tettstedet Høybakken. På sørsiden av fjorden ligger Fevåg. Råkvåghalvøya deler den indre delen av fjorden i to deler, Nordfjorden og Sørfjorden. Råkvåg ligger ved starten av Nordfjorden, mens tettstedet Sørfjorden ligger innerst i fjorden med samme navn. Bjugnfjorden ligger rundt 6 kilometer nord for Stjørnfjorden.[2]

Fv718 går langs sørsida av fjorden, mens Fv231 går langs deler av nordsida.

Det finnes et ennå ikke realisert prosjekt ved Kystveikommiteen (sic) med å koble Ørlandet og Bjugn til Rissa med bru forsynt med vindturbiner, bølgekraft og tidevannskraft. Brua skal således produsere strøm av vind, bølge- og havstrømmer. Systemet er oppfunnet av Ben-Tommy Eriksen i NorNet.[3] Både SINTEF og NTNU er med på prosjektet. En tilsvarende bru er på prosjektplanet i i Vesterålen.[4]

I 1937 ble Stjørnfjorden nevnt med navn, sammen med andre områder i Sør-Trøndelag fylke, i Norges lover: forbud mot å bruke sildesnurpenot.[5] Loven ble innført av Fiskeridirektoratet.[6]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger