Stikk i strid

bok av Frank Rossavik

Stikk i strid, med undertittelen Ein biografi om Einar Førde, er en prisbelønt biografi om politikeren Einar Førde (1943–2004), mangeårig nestleder og parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet og senere sjef for NRK. Boka er skrevet av journalisten Frank Rossavik, og utkom i 2007Spartacus forlag med støtte fra Fritt Ord og Det faglitterære fond.

Rossavik (født 1965) kjente verken Førde personlig, eller hadde noen gang selv intervjuet ham. Boka er derfor i sin helhet basert på et omfattende arbeid med åpne historiske kilder, samt ikke minst intervjuer med til sammen 134 muntlige kilder (tallet er hentet fra bokas forord). Disse intervjuobjektene omfatter både kjente og mindre kjente personer fra Einar Førdes nære omgivelser i familien, oppvekstmiljøet i Høyanger, Eidsvoll landsgymnas, Universitetet i Oslo, Arbeiderbladet, idrettsklubben Tjalve, DNA, AUF, LO, Stortinget, NRK og media for øvrig (pluss noen til), og er navngitt i en gruppevis oversikt bakerst i boka. Kildene som sentrale opplysninger i hvert av bokas 21 kapitler bygger på er også ordnet etter kapittel og listet opp i et eget vedlegg. Fotnoter er for lesbarhetens skyld ikke benyttet.

Ideolog eller pragmatiker?Rediger

En sentral tese i boka er at i motsetning til det etablerte bildet av Einar Førde som Det norske arbeiderpartis ledende ideolog gjennom mange år, er det snarere slik at Førde var DNAs ledende pragmatiker. I ettertid kan det ved nærmere ettersyn se ut til å være godt belegg for å hevde at Førde var en nokså konsekvent tilhenger av og pådriver for at Arbeiderpartiet måtte tilpasse seg samfunnsutviklingen, dersom partiet over tid skulle ha håp om å kunne forsvare sin ledende posisjon i det norske politiske landskapet. Dette måtte nødvendigvis innebære at partiet måtte være innstilt på å gi slipp på en del tradisjonelle politiske oppfatninger og la være å tviholde på «sosialistiske dogmer».

  .. var Einar Førde eigentleg ein ideolog i det heile teke? [..] Rettast er det nok å seia at Einar Førde var Aps sjefpragmatikar. I ei tid der Arbeiderpartiet blei utfordra på det sterkaste, nasjonalt og internasjonalt, av høgrebølgja, og dessutan av allmenne politiske og strukturelle endringar, tok han på seg å vera kaospilot, få partiet med på ei nyorientering han og resten av leiinga meinte var nødvendig.  
Stikk i Strid, Kap. 16 «Forbrukarar i alle land!», s. 258

Mottakelsen av bokaRediger

Boka ble i all hovedsak godt mottatt av anmelderne, og ble tildelt Brageprisen i 2007, det året den kom ut.

LitteraturRediger