Steninge slott

Steninge slott er et slott som ligger ved bredden av Mälaren i Sigtuna kommun, Uppland, 7 kilometer fra Märsta. Slottet er fra slutten av 1600-tallet, er tegnet av Nicodemus Tessin den yngre og er et av de best bevarte fra denne tidsperioden i Sverige.

Steninge slott
Nicodemus Tessin den yngres originaltegninger av Steninge slott fra 1690-tallet
Steninge slott i 1905

Hovedbygningen ligger på en høy terrasse. Den er utstyrt med en bred trapp og balustrade samt flankert av to små kvadratiske fløyer. Nedenfor terrassen ligger et åpent område med beplantning ned mot en innsjø. Bak slottet ligger en park anlagt av Johan Hårleman.

Den første kjente eieren av slottet, fru Katarina till Steninge, ble omtalt første gang i 1299. I den senere del av middelalderen tilhørte slottet slekten Oxenstierna, blant annet Bengt Kristiernsson Oxenstierna og hans sønn Kristiern Bengtsson Oxenstierna, som ble drept under Stockholms blodbad.

Greve Karl Gyllenstierna fikk reist det nåværende slottet i årene 1694–1698 etter tegninger av Nicodemus Tessin den yngre. Innvielsesfesten ble holdt i august 1705 med enkedronning Hedvig Eleonora som hedersgjest.

Gjennom kjøp gikk godset i 1736 til generalløytnant Hans von Fersen, greve till Ljung. Hans enke gjorde det til fideikommiss i 1747. Slottets storhetstid kan hevdes å ha vært under hennes sønn, greve Carl von Fersen. Hans frue, født Lotta Sparre, var en av hoffets fornemste damer. Mer enn en gang mottok Steninge besøk av Gustav IIIs hoff. Den barnløse Carl von Fersen overlot Steninge til sin bror, feltmarskalk, greve Axel von Fersen d.e. Sønnen, riksmarskalk Axel von Fersen d.y. som arvet godset, ble et ulykkelig offer for urolighetene i 1810. Et monument til hans minne ble satt opp i parken i 1813.

Greve Carl August Gyldenstolpe, som giftet seg med Louise von Fersen, ble etter en langvarig prosess eier av Steninge. De ble tvunget til å forlate slottet til sine fordringshavere. Det ble i 1867 kjøpt av major Claes Adolf Adelskøld. Han solgte det i 1873 till friherre Oskar von Otter, som oppførte flere nye bygninger på eiendommen. I 1888 ble Steninge solgt til grossist Johan Beckstrøm og tilhørte senere sønnen Rickard Beckstrøm. I 1905 solgte han Steninge til Albert Lindstrøm. I hans tid minsket eiendomsarealet gjennom salg fra 2 784 til 948 hektar.

I 1907 ble Steninge solgt til viseheradshøvding G.B.A. Holm. Med hjelp fra I.G. Clason lot han slottet gjennomgå en grundig rehabilitering, men alle bevarte rester av den opprinnelige innredningen ble tatt vare på. Hans sønn, rittmester B. Holm, solgte Steninge i 1915 til godseier K. Østen Schauman. I 1932 ble eiendommen solgt til familien Wolfgang R. Thomas, sønn av USAs ambassadør i Sverige. Steninge Lervarufabrik og Steninge Tredgårdar ble kjent. Steninge slott ble erklært som verneverdig bygningsminne i 1969. Det ble kjøpt av familien Andersson i 1976. I 1997 køpte den norske skuespilleren Linn Stokke og finansmannen Atle Brynestad (CG Holding) slottet og i 1999 åpnet Steninge slott kultursenter.

Steninge slott er åpent for allmennheten. I kultursenteret finnes et glassblåseri med utstilling og salg samt en restaurant.

I 2009 kjøpte Gelba Fastigheter Steninge slott inklusive 380 hektar mark for 126 millioner kroner.[1]

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger