Stemmeseddel

En stemmeseddel er et viktig dokument under politiske valg, hvor hvert politiske parti, har hver sin stemmeseddel. Stemmeseddelen gir også velgeren mulighet til å stemme på personer man ønsker skal representere partiet man stemmer for.

Sør-Trøndelag - SVs stemmeseddel for 2009
Eldre stemmeurne fra Sogn og Fjordane.
Valg i Afghanistan i 2005

I det gamle Hellas brukte innbyggerne potteskår for å risse inn navnet på en kandidat til ostrakisme. De første stemmesedlene av papir ble brukt ved valg i Roma i 139 f.Kr.

I valgsystemer med preferansevalg vil stemmeseddelen ha navn fra forskjellige grupperinger eller partier, og man må sette et nummer ved siden av de kandidatene man foretrekker. Ved preferansevalg man altså endre stemmeseddelen for at den skal bli gyldig. Hvordan stemmeseddelen er utformet og nøyaktig hvordan man skal markere preferanse er avhengig av hvordan stemmesedlene skal telles opp.

Når det brukes flertallsvalg i en valgkrets kan stemmeseddelen inneholde bare ett navn, eller ett til hver posisjon som skal velges dersom flere valg avholdes samtidig.

I systemer med lukkede lister kan man ikke endre rekkefølgen på kandidatene, og da kan stemmeseddelen være en liste over partier, og så velger man ved å markere det partiet man vil stemme på.

Stemmesedler i NorgeRediger

Ved et kommune- og fylkestingsvalg kan man stemme på personer som skal representere partiet i kommunestyret, mens ved et stortingsvalg kan man stemme for hvem i partiet som skal være stortingsrepresentant.

I Norge skal fylkesvalgstyret sørge for at det blir trykt stemmesedler for alle valglister som er godkjent innen 10. august.[1]

Utformingen av stemmesedlene er regulert gjennom forskrift [2] Stemmeseddelen skal være lett å forstå, og det skal ikke være mulig å se hva som er skrevet på den når den er sammenbrettet. Farger, utforming og papirkvalitet er også bestemt slik at utformingen av stemmesedler blir lik i hele landet. Stemmesedler til kommunevalg er hvite, mens stemmesedler til fylkesvalg er blå.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger