En steinrøys betegner en haug eller skråning med steiner i landskapet.

En type steinrøys er urer som dannes ved foten av fjell ved at steinblokker løsner på grunn av ulike former for forvitring. Den maksimale hellingen i slike steinurer er begrenset av friksjonsvinkelen til stein og grus i ura.

Naturlige ansamlinger med stein på flat mark kalles blokkmark, og dannes ved ulike geologiske prosesser, for eksempel frostsprengning.

Steinrøyser kan også dannes andre steder enn på jorden og med andre erosjonsprosesser. Man kan for eksempel ofte finne steinrøys-skråninger langs innsiden av nyere krateremånen

Ordet «steinrøys» brukes også om menneskeskapte steinhauger. En type menneskeskapte steinrøyser som ofte kan ses i kulturlandskapet er rydningsrøysene. En annen menneskeskapt røystype er gravrøysene.

Uttrykket «her i steinrøysa» har betydningen «her i Norge».