Statlig fond

Et statlig fond er en statseid formuesmasse som er avsatt til et bestemt formål, med eller uten særegne lovbestemmelser og forskrifter. Formuesmassen kan bestå av realverdier såvel som finansverdier.

NorgeRediger

Det største statlige fondet i Norge er det såkalte Oljefondet (Pensjonsfond utland), men også Folketrygdfondet, Statskog SF og Finnmarkseiendommen er betydelige statlige fonds. Opplysningsvesenets fond er et statlig styrt fond, men regnes ikke som statlig fond da eierskapet ikke kan tilegnes staten.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Uttalelse ifm. Høyesterettsdom av 12. mai 2010