Statiner (HMG-CoA-reduktasehemmere) er betegnelsen på legemidler som benyttes for å redusere blodets innhold av kolesterol med formål å forebygge aterosklerose (åreforkalkning). Nyere norsk forskning viser at behandlig med statiner øker levetiden for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).[1].

Statiner hemmer virkningen av enzymet hydroksymetyl-glutaryl-koenzym A-reduktase som er det hastighetsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Kolesterolsyntese foregår i alle kroppens celler, men det kolesterol som tilføres blodbanen stammer hovedsakelig fra leveren. Statiner tilføres i tablettform. De brukes hovedsakelig av personer med arvelig forhøyet kolesterolnivå i blodet og personer med tidligere gjennomgått hjerte- og karsykdom eller med økt risiko for å utvikle slik sykdom. Statiner må forskrives av lege. Det er vist i flere kontrollerte studier at statiner forsinker utviklingen av arterisklerose og derved virker livsforlengende. Forskningen er imidlertid ikke entydig. Ifølge en metastudie fra det anerkjente Cochrane Library, mangler det vitenskapelige bevis for at slike medisiner reduserer risikoen for å dø av hjerte/karsykdommer - med mindre man har påvist hjerte/karlidelser. Forskerne har gjennomgått 14 publiserte studier med tilsammen 34 272 deltakere [2].

Ettersom produksjonen av kolesterol skjer når man sover, blir effekten av statiner størst dersom de tas på kvelden.[3]

400 000 mennesker i Norge bruker i 2008 ulike typer statiner, blant dem simvastatin. Om lag 10 000 bruker Ezetrol som kom på markedet cirka i 2002, men statiner har vært på markedet i 20 år.[4]. Det amerikanske legemiddelverket (FDA) gikk i 2011 ut med en advarsel om at simvastatin som alle andre legemidler kan gi bivirkninger, i sjeldne tilfeller alvorlige. De uttalte også at det var manglende bevis for reduksjon av dødsrisiko for pasienter uten hjerte- og karlidelser[5] I forbindelsen med dette uttalte Professor ved Oslo universitetssykehus at det var liten grunn til å frykte medisinen og at bruken var bra for folkehelsa.

Ezetrol blokkerer absorberingen av kolesterol i magen, statiner blokkerer produksjonen av kolesterol i leveren og øker antall LDL-reseptorer i lever. Det er meningen å kombinere Ezetrol med statiner i en eventuel behandling.[4]

Eksempler på statiner rediger

Referanser rediger