Statens naturvernråd

Statens naturvernråd ble opprettet i 1955.

Rådet hadde ansvar for blant annet å opprette nasjonalparker i Norge, og rådet la i 1964 fram en landsplan. Forslaget omfattet 16 områder, på tilsammen 6 300 km². Forslaget ble behandlet i Stortingets kommunalkomite i 1967, og komiteen og Stortinget støttet opprettelse av 12 av de 16 områdene. Det tok 25 år, fram til fredningen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i 1989, før 15 av disse forslagene var blitt vedtatt. I løpet av denne tiden av også Rago nasjonalpark og Reisa nasjonalpark opprettet.

I 1990 ble rådet slått sammen med Statens friluftsråd til Statens naturforvaltningsråd, som igjen ble nedlagt 1. juli 2002.

Se ogsåRediger