Høstutstillingen

en årlig kunstutstilling i Oslo
(Omdirigert fra «Statens Kunstutstilling»)

Høstutstillingen eller Statens Kunstutstilling er en årlig kunstutstilling i Oslo. Utstillingen er Norges største markering av samtidskunst og finner sted hver høst, arrangert av Norske Billedkunstnere. Utstillingen er juryert på grunnlag av fri innsendelse. Den Nasjonale Jury, som står for vurderingen av de innsendte arbeidene, bestod tidligere av en fagperson innenfor hver av teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, tekstil og andre teknikker. Fra 2012 blir juryen valgt uavhengig av fag.

Høstutstillingen har siden 1930 vært holdt i Kunstnernes Hus i Oslo

Historikk

rediger
 
Gustav Wentzels Snekkerverksted fra 1881 har fått æren av å gi støtet til Høstutstillingen etter at bildet ble refusert i Christiania Kunstforening.
 
Omslag til katalogen for Statens kunstutstilling i 1886. Tegning av Andreas Bloch
 
Barbro Maria Tillers installasjon «Gjenstridig flora» på Høstutstillingen 2012.

Gustav Wentzels Snekkerverksted fra 1881 har fått æren av å gi støtet til Høstutstillingen. Christian Krohg skriver om bildet at «Noen tid etter [at Krohg og Frits Thaulow hadde sett konkylien utstilt hos Albert Cammermeyer] kom en ganske ung mann med blonde lokker ned i pannen inn på vårt atelier og sa at han het Wentzel. Nå, det var altså han med konkylien. Han hadde et bilde med, som han fortalte var refusert i Kunstforeningen, og spurte om vi ikke syntes det var for galt. Jo, det vet Gud vi syntes. [...] Vi gjorde et svare spetakkel, fikk sammenkalt en mengde kunstnere, avfattet en adresse og fikk bildet utstilt i Cammermeyers vindu og skrevet om i avisen. Dermed døde saken hen. Men dette var det første støt til den opposisjon mot Kunstforeningen som senere fikk en fastere karakter og avfødte høstutstillingene».[1]

Den første Høstutstillingen ble arrangert i studentersamfundet i 1882 som Kunstnernes Utstilling[2], som en radikal protest mot det etablerte borgerskapets dominans i Christiania Kunstforening og at det ikke ville la en kunstnerjury avgjøre innkjøpene til foreningens årlige utstilling. Protesten ble anført av kjente kunstnere som Frits Thaulow, Christian Krohg og Erik Werenskiold.

I 1884 mottok utstillingen statsstøtte, og ble omdøpt til Statens Kunstutstilling. Den skulle vise kvaliteten og spennet i norsk billedkunst.[3] I 1891 ble et bilde av Edvard Munch kjøpt inn av Nasjonalgalleriet for 200 kroner. Fra 1894 ble utstillingen arrangert på våren to ganger, men fant raskt sin faste plass på høsten. Fra 1930 har utstillingen vært vist i Kunstnernes Hus.

Tradisjonelt har billedkunstformene skulptur, tegning, grafikk, tekstil og maleri vært representert på utstillingen. Det blir imidlertid mer og mer vanlig blant kunstnere å jobbe innenfor samlebetegnelsen «andre teknikker», det vil si foto, film, performance, lyd og så videre. Nå er utstillingen åpen for et bredt spekter av uttrykksformer. Slik har det ikke alltid vært. Kåre Kivijärvi (19381991) var den første fotografen som ble antatt på Høstutstillingen, i 1971. Han banet dermed veien for at foto som kunstart ble akseptert. Video og mobiltelefonfoto er blant de nyere uttrykksformene på utstillingen.

Utstillinger i nyere tid

rediger

Til utstillingen i 2008 ble 4 289 verk sendt inn til første juryering, hvorav 110 verk av 108 kunstnere antatt. 55 deltakere hadde sin debut.

I 2009 var 4 595 verk av 1 768 søkere med i første juryering, av disse kom 147 kunstnere med tilsammen 236 verk videre til andre juryering. Juryen antok til slutt 81 kunstnere med 112 verk.

I 2010 kunne Den nasjonale jury velge mellom 4 762 arbeider fra 1 842 søkere. Etter 2. juryering sto de igjen med 87 kunstnere og 100 verk. I 2011 var det hele 2 200 søkere, og 93 kunstnere med tilsammen 116 verk ble vist på Kunstnernes Hus.

Referanser

rediger
  1. ^ Artikkelen «Thaulow» fra Verdens Gang 13.12. 1890; gjengitt i Krohgs Kampen for tilværelsen; her etter 1952-utgaven, side 163-4
  2. ^ Norsk Kunstnerliv, Mentz Schulerud 1963 s 268
  3. ^ Aftenposten 5. september 2008. Høstutstillingen 2008

Eksterne lenker

rediger