Stasjon

Wikipedia-pekerside

En stasjon (latin: statio – ståsted) kan vise til