Radiostasjon

et sted eller anlegg der radiosignaler sendes og/eller mottas

Radiostasjon er en person eller annen instans som ved bruk av en radiosender utsender radiosignaler i form av tale eller musikk.

En radiostasjon kan også brukes til å komme i kontakt med andre stasjoner, men må da være i besittelse av en radiomottaker. Normalt identifiserer radiostasjonen seg med et kallesignal eller navn. Stasjonene kan bruke forskjellige modulasjoner og bølgebånd avhengig av til hvilket geografisk område de ønsker å nå. Kringkastingstasjoner som sender til nærområdet vil gjerne bruke FM-båndet, mens de som vil dekke et større område bruker mellombølgebåndet. Skal man sende til andre kontinenter bruker man kortbølgen.

Kringkasting rediger

Kringkasting kan som et alternativ til radio også bruke internett eller andre linjebaserte nett for overføring av informasjon. Dette er ikke noe nytt. Allerede i Sovjetunionen sendte man kringkasting over et strømlinjenett.

Former for radiostasjoner rediger

Det er mange ulike former for radiostasjoner. Her er noen eksempler:

Se også rediger