Overføring er et begrep innen psykoanalysen, som innebærer at pasienten ubevisst overfører ønsker og forestillinger på psykoanalytikeren, tross at disse egentlig har sitt utspring i den pasientens egen fantasiverden. Analytikerens nøytralitet borger for at det er bare pasientens egne forestillinger som kommer til uttrykk og ikke er en respons på analytikerens agering.

Se også

rediger