Koordinater: 60°41′37″N 010°53′57″Ø

Messa på Starum, med Mjøsa og Helgøya i bakgrunnen.

Starum leir ligger på en åsrygg mellom Lena, Kapp og Skreia i Østre Toten kommune. Nærmeste by er Gjøvik som ligger nord for leiren.

Sivilforsvarets aktiviteter på StarumRediger

Den administrative delen av Oppland sivilforsvarsdistrikt holder til på Starum. Distriktet ivaretar Sivilforsvarets beredskapsoppgaver, og administrerer alle Sivilforsvarets avdelinger i alle de 26 kommunene i Oppland fylke.

Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser – en viktig aktør i den norske redningstjenesten. I årene etter den kalde krigens slutt har Sivilforsvaret i stadig sterkere grad øket sin støtte til lokalsamfunnene ved kriser i fredstid.

Distriktet er også det nasjonale kompetansesenteret for Sivilforsvaret i Norge. Dette betyr at distriktet har ansvaret for all opplæringen av mannskaper til alle nivåer i Sivilforsvaret.

HistorieRediger

Leiren var frem til 1980-tallet standkvarter for et av hærens kløvkompanier (det andre lå på Skjold), og var hovedsete for Hærens veterinærtjeneste. I leiren lå et depot for trenet til Artilleriregiment nr. 2 (AR 2). Etter at Gardermoen falt 10. april ble Starum leir samlingpunkt for deler 2. divisjons styrker.

Da kløvkompaniet ble nedlagt på 1980-tallet, ble større deler av Starum leir avhendet til et lokalt «hestesenter», mens resten ble overtatt av Sivilforsvaret.

Eksterne lenkerRediger