Stabbursnes naturreservat

naturreservat i Finnmark
Stabbursnes naturreservat
Stabbursnes panorama view 2016.jpg
Verneformramsarområde, naturreservat
Vernetematrekkfugler, våtmark
Areal15,6
KommunePorsanger
Opprettet1983

Stabbursnes naturreservat
70°09′51″N 24°57′00″Ø

Stabbursnes naturreservat er et naturreservat i Porsanger kommune, Finnmark. Stabbursneset er et stort elvedelta av sand og grus som Stabburselva har skylt ut i Porsangerfjorden, og reservatet har siden 2002 status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

Reservatet ble opprettet i 1983 for å bevare et område med velutviklet havstrandvegetasjon.

Panoramabilde som viser den sydlige delen av naturreservatet.

Det finnes store, flate strand- og fjærearealer både nord og sør for selve neset. Sjøen utenfor er svært grunn, og det indre av Porsangerfjorder er et av de viktigste våtmarkshabitatene for fugler i Norge, med sitt system av store strand-, fjære- og gruntvannsområder, elveutløp, holmer, sund og tidevannsstrømmer. De store flatene med strandeng (leirstrandvegetasjon med plantearter som tåler salt) er det mest karakteristiske ved området, med mange arktiske plantearter og plantesamfunn.

Både ender, gjess og vadere finnes her. Ender bruker området til myting om sommeren, ærfugl overvintrer her, mens flere ulike arter raster her under vår- og høsttrekkene: krikkand, stokkand, brunnakke, sædgås og dverggås. Særlig bemerkelsesverdig er det store antallet polarsniper, flokker på 30 000 individer er observert under trekket.

Stabbursdalen nasjonalpark ligger i nærheten av reservatet.

Eksterne lenkerRediger