St. Andreaslogen St. Eystein

Våpenskjoldet til St. Eystein

St. Andreaslogen St. Eystein er en St. Andreasloge (St. Andreasloge nr. 3) i Den Norske Frimurerorden som ble innviet den 14. juli 1902 i Trondhjem. Logen var ved grunnleggelsen underlagt Den Norske Store Landsloge. Den 31. mai 1915 ble den underlagt Trondhjems Provincialloge.

En filialforening av St. Andreaslogen Oscar til den flammende Stjerne ble innviet den 2. mai 1896. Den hadde rett til å foreta innvielser i IV/V º.

Filialforeningen ble opphøyd til selvstendig loge i 1902.

Ordførende MestereRediger

# Navn Levetid Innsatt Avgikk
1 Statsråd og fabrikkeier
Bernhard Cornelius Brænne
(1845–1927)
  14. juli 1902 12. april 1907
2 Oberst
Alexander Friedlieb Angell Hagen
(1851–1909)
12. april 1907 26. november 1908
3 Sanitetsmajor
Johan Sophus Lossius
(1846–1919)
26. november 1908 7. april 1919
4 Byfoged
Johan Henrik Rüsing Løcke
(1865–1948)
  7. april 1919 25. september 1924
5 Overlege
Hans Sofus Erichsen
(1867–1943)
25. september 1924 5. februar 1943
6 Major
Karl Lous Lange
(1871–1949)
11. mars 1947 30. november 1948
7 Tannlege
Otto Ottesen
(1890–1972)
30. november 1948 28. november 1957
8 Direktør
Jack Fridtjof Coucheron Nielsen
(1898–1981)
28. november 1957 7. februar 1962
9 Veterinær
Otto Raaness
(1906–1992)
7. februar 1962 1. juli 1970
10 Fylkesveterinær
Bjarne Røkke
(1909–1998)
1. juli 1970 1. mars 1976
11 Sivilingeniør
Arvid Langløkken
(1910–1992)
1. mars 1976 7. april 1983
12 Professor
Sven Dietrichson Svendsen
(1920–1888)
7. april 1983 23. april 1987
13 Disponent
Kjell Dybdahl
(1930–2008)
23. april 1987 15. april 1993
14 Sivilingeniør
Ola Schiefloe Raaness
(1942–)
15. april 1993 10. mai 1999
15 IT-ansvarlig
Per-Solve Tretli
(1943–)
10. mai 1999
16 Sikkerhetssjef
Jan Thomassen
(1947–)
17 Ove Skarpnes
(1960–)

LitteraturRediger

  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 1996/97, Aktietrykkeriet i Trondhjem
  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 2007, Aktietrykkeriet i Trondhjem