St. Andreasloge, også kalt «det røde frimureri» og «skotteloger», er navnet på en form for frimurerloger som arbeider innenfor flere høygradssystemer i frimureriet. Innenfor det det svenske frimurersystem, som praktiseres i Norge, Sverige, Danmark, Island og Tyskland, arbeider St. Andreaslogene fra fjerde til sjette grad. De befinner seg der mellom St. Johannes logene (de tre første gradene) og Kapittelet (syvende til tolvte grad).

I Den Norske Frimurerorden finnes det 19 St. Andreasloger, den eldste fra 1841. Ordenen har i tillegg tre deputasjonsloger, to broderforeninger og 12 frimurergrupper som arbeider i samme skift, men som er for små til å kunne opphøyes til loger.