En spline er i matematikk en funksjon definert stykkevis av polynom.

En spesiell type spline, bezier kurve

Innen data, databasert design og datagrafikk refererer spline til en delvis parametrisk polynomfunksjon. Innen disse feltene er spline en populær måte å representere kurver på, på grunn av dens enkle konstruksjon, som likevel gir mulighet å gjennomføre komplekse en design ved hjelp av kurvetilpassing.

Terminologien spline kommer fra utstyr brukt av skipsbyggere og tegnere for å tegne glatte og jevne former. Utstyret var et langt stivt bånd festet på forskjellige punkter for å gi en ønsket form.

Typer spline:

  • B-spline
  • Bezier-kurve
  • Bezier-spline
  • Hermite-spline
  • Kubisk spline
  • Naturlig spline
  • Periodisk spline

DefinisjonRediger

SplineRediger

Spline er en funksjon:

 

består stykkevis av polynomer:

 

hvor

 

og vi får splinefunksjonen

 

SkjøterRediger

Alle de   skjøtene   (også kalt knutene) samles i en skjøtevektor

 

Hvis avstanden mellom skjøtene er spredd jevnt i intervallet  , sier vi at splinen er uniform, ellers ikke-uniform.

Splinens gradRediger

Hvis alle polynomene   har grad n, sier vi at splinen er av grad  

Glatthet   og glatthetsvektorRediger

Hvis   befinner seg i nabolaget til  , sies splinen å være av glatthet (minst)   ved  . Dette betyr at de to delene   deler felles deriverte fra orden null (funksjonsverdi) og opp til orden  .

Vektoren

 

er slik at splinen har glatthet   ved   for  , og kalles splinens glatthetsvektor.

EksemplerRediger

Anta at intervallet [a,b] er [0,3], og delintervallene er [0,1), [1,2), og [2,3]. Anta at de stykkvise polynomene er av grad 2, og stykkene [0,1) og [1,2) må møtes i verdi og 1.derivert. (her må de altså møtes ved t=1). Stykkene [1,2) og [2,3) møtes i verdi t=2 .

Dette definere en type spline   hvor

 

vil være medlem av den typen, og

 

vil også være medlem av typen.

(Polynomet   er fortsatt av andre grad fordi det kan skrives  )

Skjøtvektoren til denne typen av spline er her

 

Den enkleste splinen har grad 0, og den er en stegfunksjon.

Den nest enkleste splinen har grad 1, og er også kalt en lineær spline.

En vanlig brukt spline er den naturlige kubiske spline som har grad 3 og kontinuitet  . Naturlig betyr i denne sammenhengen at splinen velges slik at den andrederiverte av splinepolynomene er null på endepunktene av interpoleringens intervall

 .

Dette tvinger splinen til å være en rett linje utenfor intervallet og at kurven alle steder er glatt.

Eksterne lenkerRediger