Spinapecruris curvirostris

Spinapecruris curvirostris er en art av leddete hoppekreps og eneste art i en slekt som ble beskrevet første gang av T. Scott i 1894 (og som hovedsakelig lever i Atlanterhavsområdet) - gjennom oppdagelsen av nettopp denne arten. Den er et dyreplankton som utgjør føde for blant annet fiskeyngel. Arten lever av alger og plankton.

Spinapecruris curvirostris
Nomenklatur
Spinapecruris curvirostris
Scott, 1894
Hører til
Spinapecruris,
hoppekreps,
krepsdyr
Økologi
Habitat: hav
Utbredelse: Atlanterhavet, Nordsjøen

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata