artikkelen inngår i
«serien om tamhunden»
Andre artikler om hunder
Generelle artikler
Artikler om brukshundtyper
Artikler om hundegrupper
Artikler om hunderaser
Artikler om hundesport
Artikler om hundeforeninger
Artikler om hundeskoler
Lister over hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste

En spesialsøkshund er en brukshund som har fått spesialtrening i å søke etter særskilte duftavsetninger, for eksempel dufter som avsettes av sykdommer som kreft og diabetes. Typen skiller seg således fra de fleste vanlige søkshunder, gjennom å være mer spesialisert.

Begrepet spesialsøkshund kan også benyttes som et samlebegrep om søkshunder som har fått spesialtrening i å søke opp og oppdage bestemte duftstoffer, herunder også eksplosiver, våpen og ammunisjon, brannkilder, gass- og oljelekkasjer, forurensninger, narkotika, valuta, skadedyr, råte, sopp, bestemte næringsstoffer og ulike giftstoffer med mer.

Sivile spesialsøkshund utdannes blant annet ved Hundcampus i Hällefors i Sverige.

Kreftsøkshund

rediger

Hundens luktesans til medisinske formål har blitt forsøkt testet vitenskapelig ved flere anledninger. I 1989 rapporterte dr. Williams og dr. Pembroke i The Lancet om en vanlig hund som viste stor interesse for en hudlesjon på sin eier. Hudlesjonen viste seg å være føflekk kreft (malignt melanom).[1] Senere undersøkelser har vist at malignt melanom kan frigjøre metabolitter til urin og blod, noe hunder kan trenes til å oppdage med stor grad av treffsikkerhet. Også andre typer kreft kan oppdages, for eksempel lungekreft.

Ved et senter for alternativ medisin i California trente forskere (i den såkalte Pine-Street studien) fem vanlige hunder i tre uker til å oppdage lungekreft og brystkreft. Hundene søkte etter kreftlukten i utåndet luft fra pasienter med lungekreft og brystkreft. Små beholdere med denne luften var plassert i et tilsvarende scentboard som de andre hundestudiene har brukt. Når hundene hadde tilfredsstillende resultater fra flervalgstreningen, testet de hundenes presisjonsnivå. Hundene oppnådde en nøyaktighet på 99 % for lungekreft, og 88 % for brystkreft.[2]

Diabeteshund

rediger

Utdypende artikkel: Diabeteshund

Diabeteshund er en type servicehund eller signalhund som er trent til å varsle eieren når dennes blodsukkeret blir for høyt eller lavt.

Referanser

rediger
  1. ^ Williams H, Pembroke A .Sniffer dogs in the melanoma clinic? Lancet 1989; 734
  2. ^ McCulloch M, Jezierski T, Broffman M, et al. Diagnostic accuracy of canine scent detection in early- and late-stage lung and breast cancers. Integr Cancer Ther 2006; 5:30-39

Se også

rediger
Autoritetsdata