Spesialbåtskvadronen

Spesialbåtskvadronen, forkortet SBS, (singalesisk: Wishesha Yathra Balaghanaya) er Sri Lanka Marines maritime spesialstyrke. Enheten utgjør en del av de srilankiske spesialstyrkene sammen med Commando Regiment (CR), Spesialstyrke Regiment (SF) og Sri Lanka Air Force Spesialstyrke (SLAFSF). Til forskjell fra de andre spesialstyrkene er SBS en ren maritim sjøstyrke for spesialoppdrag til sjøs og i kystnære omgivelser.

Spesialbåtskvadronen
Basisdata
LandSri Lanka
Operativt oppdrag
InnsatserBorgerkrigen på Sri Lanka

SBS ble etablert i 1985, inspirerte av det britiske Special Boat Service i den britiske marinen Royal Navy under den srilankiske borgerkrigen mellom tamilske separatistene og regjeringsmakten i landet Sri Lanka.[klargjør] SBS' rolle som en maritim spesialstyrke gikk ut på en rekke varierte oppdrager fra kontraterroristoperasjoner til sjøs til væpnede operasjoner med små kampfartøyer, men er ikke begrenset til sjøbaserte operasjoner som en regel. SBS kan også gjennomfører operasjoner på land i samarbeid med spesialstyrkene fra CR, SF og regulære bakketropper i den srilankiske regjeringshæren (SLA).

HistorieRediger

SBS ble innsettet den 18. januar 1993 på SLNS-basen Elara i Karainagar, Jaffna-distriktet med en personellstyrke på tre offiserer og 76 sjømenn. SBSs deltagelse i den srilankiske borgerkrigen begynte i november 1993 under gjenerobringen av marinebasen i Pooneryn by som hadde vært inntatt og deretter forlatt av tamiltigrene i LTTE med hjelp av deres sjøstyrkene i sjøtigrene. SBS-spesialsoldatene kom først til Pooneryn der de fant marinebasen utplyndret og forlatt, men ikke før de hadde deres første sammenstøter med tamiltigrene. SBS deltok i mange større operasjoner i løpet av årene under krigen fram til våpenstillstanden var innført av begge parter i februar 2002.

Etter krigen hadde brutt ut på nytt i juli 2006, ble SBS reaktivert på nytt, og de maritime spesialssoldatene var deretter deployert i mindre kystnære skvadroner og endels flotiljer med lettvektede kampfartøyer for rekognosering, aggressive oppdrag og nøytralisering av selvmordsbåter som væpnede glassfiberbåter sjøtigrene hadde brukt med stor suksess i løpet av 1990-årene. Med deres nye hurtiggående Arrow patruljebåter som har stor hastighet, sterk bestykning og liten dybde for bruk på grunne kystnære farvann skulle SBS blir en meget respektbart sjøstyrke for sjøtigrene sammen med RABS i løpet av den fjerde Eelam-krigen.

SBS's ulike oppdragRediger

  • Kystnære sjøbaserte operasjoner med mindre fartøyer.
  • Rekognosering av strender og kysttopografiske områder i forkant av amfibiske operasjoner.
  • Forberedelse av amfibiske operasjoner ved fordekte tiltak.
  • Gjenvinning eller beskyttelse av skip utsatt for terroristaksjoner.
  • Maritim kontraterrorisme.
  • Rekognosering og målsøking over lengre avstander i sjøterritorium.
  • Angrep på bekreftede mål.
  • Beskyttelse av høytstående marineoffiserer.

Eksterne lenkerRediger