Sosialistisk Studentlag

politisk organisasjon ved Universitetet i Tromsø

Sosialistisk Studentlag (SSL) var en studentpolitisk landsdekkende paraplyorganisasjon som var under Sosialistisk Venstreparti. Sosialistisk Studentlag på nasjonalt plan ble nedlagt i 2003. SSL ved UiT fortsatte som den offisielle Sosialistiske Studentlaget i Norge etter 2003.

Sosialistisk Studentlag
Sosialistisk Studentlag
HovedkvarterOslo
IdeologiSosialisme, Demokratisk sosialisme

Sosialistisk studentlag er i dag en politisk liste uavhengig av de store norske partiene. Organisasjonen har som mål å jobbe for å bedre studentenes rettigheter. SSL har som ideologiske mål om å fremme solidaritet, likestilling, større offentlig støtte til utdanning og økt oppmerksomhet om internasjonale problemer. I mange år har internasjonal studentsolidaritet, gratis utdanning (gratisprinsippet), likestilling og åpne høyere utdanningsinstitusjoner vært viktige saker og prinsipper for SSL.

HistorieRediger

Den landsdekkende organisasjonen ble lagt ned i 2003 på bakgrunn av at man ville gjøre Sosialistisk Ungdom til en bredere organisasjon som også skulle inkludere studenter. Men har eksistert siden 40-tallet, og var før Sosialistisk Folkeparti brøt ut av Arbeiderpartiet et studentlag rundt Arbeidernes ungdomsfylking. Kjente politikere som har vært med i SSL er bla. Gro Harlem Brundtland og Berge Furre. Et av de mest kjente tingene SSL har stått for er Påskeopprøret i 1958. SSL fikk et flertall av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter til å skrive under på et opprop mot utplassering av atomvåpen i Vest-Tyskland. Kravet var et norsk veto i Nato. Opprøret var et direkte brudd med AP sin daværende politikk. Ledende personer i opprøret var Berge Furre og Kaare Sollund.

Ledere i den nasjonale organisasjonenRediger

Notable medlemmerRediger

TidsskriftRediger

Den nasjonale organisasjonen hadde i sin tid en tidsskrift kalt Underveis. Underveis er tilgjengelig gjennom Nasjonalbibliotekets nettsider.[1]

ReferanserRediger