Åpne hovedmenyen
Denne soppen er nesten spist opp av soppetere.

Soppetere (fungivore) er dyr som lever av sopp, vanligvis av fruktlegemet til soppen og dens skjulte hyfer, sporer og andre små partikler.

Blant de dyr som lever av eller i sopp er enkelte arter lungesnegler, tovinger, biller, spretthaler og flere. Noen dyregrupper har et liv nært tilknyttet sopp, slik som soppmygg.

Noen dyr lever ikke av selve soppen, men lever i samspill, symbiose med sopp. Et eksempel er bartrevepser der hunnen har en beholdere (mycetangier) med et «slim», i eggleggningsrøret. Dette slimet har soppsporer, av barksopp, i form av gjærceller. Litt av dette kommer på eggene når de legges. Disse begynner å spire til sopphyfer som produserer enzymer og treverket blir brutt ned. Den nyklekte larven får lett tilgang på mat, nedbrutt treverk, på grunn av soppen.