Smestad brannstasjon

brannstasjon i Oslo

Smestad brannstasjon (Stasjon 2) ligger i Dalsveien 1 og er en kombinert brann- og ambulansestasjon. Dette er en relativt ny stasjon som ble åpnet sommeren 2011, etter tidligere å ha ligget på Ullernchausséen 26 (Ring 3).

Smestad brannstasjon er døgnbemannet med ett vaktlag bestående av 4-6 personer. Stasjonen disponerer mannskapsbil (21), tankbil (24), krokløftbil, ATV og Argo (amfibiebil som også kan brukes på jernbaneskinner). Stasjonen huser i tillegg til egne mannskaper og ambulansepersonell, etatens seksjon for service- og logistikk. Seksjonen har ansvar for vedlikehold og reparasjoner av kjøretøy og utstyr. Smestad kalles en bistasjon, dvs. en liten brannstasjon med lite mannskap og få biler, som dekker et stort område, og er avhengig av assistanse fra andre stasjoner ved brann.

Smestad brannstasjon var tidligere hovedstasjon i Aker kommune, og ble en bistasjon i Oslo etter sammenslåingen i 1947.