Åpne hovedmenyen

Slepp nynorsken til! var en underskriftskampanjeinternett som ble startet av Noregs Mållag og Norsk Målungdom våren 2005. Målet med kampanjen er å få riksavisene Dagbladet og VG til å slippe nynorsk til i redaksjonelt stoff.

Avisene tar inn leserbrev på nynorsk, og det er vanlig redaksjonell praksis at når en bok er på nynorsk, er anmeldelsen også på nynorsk, men i nyhetsartikler forekommer nynorsk ikke, og alt i alt er innslaget av nynorsk forsvinnende lite.

Aksjonen ble avsluttet på Det Norske Teatret 22. oktober 2005 der Gudleiv Forr fra Dagbladet fikk overlevert 36 017 underskrifter mot nynorskforbudet i riksavisene.

Språkrådets direktør Sylfest Lomheim uttrykte sin støtte til aksjonen, og foreslo at aviser som nektet sine journalister å skrive nynorsk, måtte fratas pressestøtte og momsfritak.

Kravet har vært bastant avvist av pressen, og idéen om økonomiske straffetiltak har ikke vunnet gehør fra politisk hold. Av noen har dette forslaget blitt sett på som et angrep på redaktørenes pressefrihet.

Eksterne lenkerRediger