Slats

deler av flyvinge

Slats (engelsk) er bevegelige deler på fremre kant av flyvinger som bedrer løft ved lave hastigheter. På enkelte småfly (for eksempel Socata Rallye) er det en fjærbelastet mekanisme som automatisk skyver slats framover samtidig på begge vinger ved lav luftmotstand. Mellom slats og vingen skapes en spalte på skrå oppover og bakover som gir en luftstrøm som fortsetter bakover langs oversiden av vingen. Denne luftstrømmen reduserer tendensen til virveldannelse, som gir tap av løft, ved at vingen steiler (mister løftet på grunn av høy vinkel mellom vingen og den frie luftstrømmen). På enkelte store fly skyves slats framover samtidig med utsetting av flaps.

Posisjonen av slats og flapsAirbus A-300
Autoritetsdata