Skyggelegging, er en tegneteknikk mest brukt til kull- og blyanttegninger. Skyggen brukes for å fremheve den plastiske formen i det man har tegnet. Teknikken brukes også i maleteknikken grisaille, mens man i vanlig maleri oftest bruker fargevariasjoner til å fremstille skygger og former.

Ved å variere dekningen av sverting ved hjelp av skravering eller jevn utstrykning kan man få fram hele gråtoneskalaen fra svart til hvitt. Bruk av viskelær eller knetgummi kan brukes på de svertede flatene for å løfte partier tilbake til lysere grå.

Mange kunstnere lar bare strekens tykkelse antyde tredimensjonaliteten og overlater resten til tilskuerens forestillingsevne.

Det er også mulig å skyggelegge ved å bruke større og mindre svarte prikker som blir spredt. Brukt av en kunstner kan teknikken kalles svart-hvitt-pointillisme. Den er mer kjent i maskinfrembragt utgave som rasterteknikk.

Denne teknikken ble brukt for å «lese av» fotografier slik at en kunne lage trykkplater til bruk i blader, aviser og bøker. Prinsippene var for øvrig de samme som for svart-hvitt-TV, og er for så vidt også videreført til dagens elektroniske billed- og trykksaksfremstilling, bare med farger i tillegg.

Se også rediger

  • Skravering, skyggelegging og gråtoner ved hjelp av strekmønster
  • Rastrering, skyggelegging og gråtoner ved hjelp av punktmønster
  • Chiaroscuro, bilder der kontrasten mellom lys og mørke er viktig
  • Grisaille, maleri hovedsakelig i gråtoner