Skutevikens Buekorps

Buekorps
Skutevikens Buekorps.jpg
Skutevikens Buekorps
8. juni 1853 (omdiskutert)

Skutevikens Buekorps er et bergensk buekorps (guttekorps) stiftet 8. juni 1853.

Skutevikens Buekorps
Fane Skutevikens Buekorps

Buekorpset er et søndagskorps, som betyr at det var et buekorps for allmuen og hadde eksersis på søndager. Korpset har fortsatt eksersis på søndager.

Mye av aktiviteten foregår i korpsets eget hus på Skutevikstorvet der det holdes sammenkomster hele året. Korpset regner 8. juni 1853 som sin stiftelsesdag etter at det i 1928 ble funnet en fane i en kjeller i Skuteviken med innskriften Skutewiken Buecorps anno 1853. Undersøkelser av fanen viser at den kan stamme fra dette året og Skuteviken vil da være byens eldste buekorps. Fanen er nå oppbevart i en bankboks, men det finnes en kopi av den i buekorpsets lokale. Ikke alle de andre buekorpsene tror på at det er en ekte buekorpsfane. Noe av grunnen til dette er, for det første, at Skuteviken selv ikke før 1928 påstod at de var blitt opprettet i 1853. For det andre henviser korps som Sandvikens, til Dræggens, når de skriver om sin motivasjon til å starte Buekorps. Det blir da ansett som merkelig hvorfor de ikke skulle nevne Skutevikens, som ligger nærmere, og som etter sigende skal ha eksistert i fire år før Sandvikens ble opprettet.

Skutevikens har hatt rekruttering fra lokalområdet med gutter og familier bosatt i strøket og stor patriotisme. I 2003 ble det avduket en statue til minne over falne Skuteviksgutter i verdenskrigene. Korpsets farge er rødt. Det samarbeider med Fjeldets Bataljon og Wesselengens Bataljon.

Buekorpset har en egen sang som heter "Marsj for Skutevikens Buekorps" som er skrevet av Bernhard Berentzen og komponert av Otto W. Strømbeck i 1928.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger

 
Kopi av den gamle fanen