Skipsradiotelegrafistsertifikat

Skipsradiotelegrafistsertifikat var et norsk dokument utstedt av Teledirektoratet som bekreftet at telegrafisten «etter prøve har vist å ha de kunnskapene og ferdighetene som det internasjonale radioreglement krever av radiotelegrafister og radiotelefonister, og har dessuten gitt lovnad til Teledirektoratet om å holde korrespondansen hemmelig

Forsiden på et norsk sertifikat av klasse 2
Et norsk sertifikat av kl. 2

En telegrafist med et slikt sertifikat, utstedt i enten 1. eller 2. klasse, var kvalifisert for hyre ombord på radiopliktige skip eller på radiostasjoner i Forsvaret eller Televerket/Telenor.

Med den nye GMDSS-konvensjonen er dette sertifikatet erstattet med ROC (Restricted Operators Certificate) og GOC (General Operators Certificate).